Služby

Individuální terapie

V prvním setkání Vám pomáhám najít porozumění tomu, co se děje, a společně stanovíme cíle terapie. Od toho se pak odvíjí počet setkání (zpravidla kolem 20) a pravidelnost (většinou jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní). Provázím Vás pak sebepoznáním a pomáhám změnit to, co potřebujete. Jako oporu pro zvládání překážek využívám zejména metody Kognitivně behaviorální terapie a vycházím z předpokladu, že jste expertem na svůj život.

Krizová intervence

Jedná se zpravidla o jedno setkání, ve kterém Vám nabízím odbornou oporu v náročné životní situaci (úmrtí blízkého člověka, rozchod, rozvod, nemoc, ztráta nebo změna zaměstnání, svatba, rozhodování apod.). Krizovou intervenci poskytuji především jednotlivcům, ale i páru, rodině. Za pomoci kolegů i týmu nebo skupinám. Vzhledem k naléhavosti situace se s Vámi domluvím na co nejbližším možném termínu setkání a zároveň předem si dohodneme jeho potřebnou dobu trvání.

Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství pracuji s klientem na řešení konkrétního problému, na který nabízím odborný pohled. Společně se snažíme najít nejlepší možnou cestu, jak se s obtížemi vyrovnat, překonat je a získat z nich důležitou životní zkušenost. Zpravidla se jedná o jedno setkání.

 

Psychologická diagnostika

Po úvodním rozhovoru nabízím orientační psychologické vyšetření intelektu, pozornosti, paměti, osobnostních charakteristik apod.