O KBT

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) vychází z předpokladu, že naše vnímání a chápání určité situace velmi silně ovlivňuje, jak na ni reagujeme (tělesnými prožitky, emočně a chováním). Pro lepší představu si můžeme uvést slunečný den - ten, kdo si pomyslí, že alespoň po práci může vyrazit na procházku a nezmokne, bude příjemně naladěn, práce mu bude utíkat a možná bude i na ostatní milý; naopak ten, koho napadne, že je vždycky hezky jen v pracovní den, bude hned rozladěný, nebude ho to v práci bavit a možná bude i na ostatní nepříjemný. Ve stejné situaci můžeme reagovat různě podle našich přesvědčení. KBT proto vede k lepšímu porozumění našim problémům tak, že se věnuje rozpoznání a souvislostem mezi myšlenkami, emocemi, tělesným prožíváním a chováním. Učí zkoumat smysl a užitečnost jednotlivých myšlenek, které nás napadají během všedního dne. Z těchto myšlenek vykresluje naše přesvědčení, která jsou pro nás více či méně prospěšná. Abychom dosáhli potřebné změny, opírá se o ty potřebné a postupně dochází ke změně těch myšlenek, které vedly k tomu, že jsme se necítili dobře, způsobovaly nevhodné chování nebo konflikty s druhými.