O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia pracuji v Pedagogicko psychologické poradně v Plzni jako psycholog a věnuji se zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli mám také zkušenosti se skupinami, ale i například přednášením, pořádáním workshopů a teambuildingových aktivit. Mimo své zaměstnání získávám zkušenosti také ve zdravotnictví. V LaDílně především poskytuji psychologické poradenství, speciální terapii a krizovou intervenci pro dospívající a dospělé. V Remediu jsem absolvovala kurz Komunikačních dovedností a akreditovaný výcvikový kurz Krizová intervence. Abych mohla nabídnout svým klientům také kvalitní speciální terapii, prošla jsem pětiletým vzdělávacím výcvikem v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT). Aktuálně jako psycholog také pracuji pro Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnu v Plzni.

S ohledem na své zájmy volně spolupracuji s cestoní kanceláří Adventura jako pomocník na cyklistických zájezdech ve Francii.